Shintaro Tsukamoto
Ottawa Outlaws
#15
PERSONAL STATS
PLAYER BIO